KANS-projecten
Vermin Project & Advies begeleidt op scholen zgn. KANS-projecten.
KANS staat voor Kinderen Anders Naar School en heeft tot doel de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren. Vermin Project & Advies levert een KANS-coach die in een empowerment-rol de KANS-groep, bestaande uit ouders en leden van het schoolteam, begeleidt en motiveert. Onder leiding van de coach komen de ouders tot een veiligere schoolomgeving door eventuele aanpassingen in de infrastructuur rond de school, maar zeker ook door een bewustwordingsproces en mentaliteitsverandering bij de brengende en halende ouders.
Vermin Project & Advies voert momenteel KANS-projecten uit in opdracht van gemeenten, maar kan ook rechtstreeks door een school worden ingehuurd.
Klik hier voor meer informatie.


     
 
  Vermin Project & Advies
  Redigeren
  Corrigeren
  Notuleren
  KANS-projecten
     
  Contact
     
   
© Vermin Project & Advies